Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Individueel Aangepast Curriculum (IAC)

Een individueel aangepast curriculum (IAC) is een curriculum waarbij leerdoelen op maat van de leerling met een verslag M-decreet worden geformuleerd.

  • Deze leerdoelen moeten worden nagestreefd.
  • Het curriculum wordt naargelang de studievoortgang van de leerling aangepast.

Regie
De leerdoelen op maat van de leerling worden gekozen door de klassenraad in afstemming met de ouders en waar mogelijk de leerling, met de CLB-medewerker en in voorkomend geval externe ondersteuners.

De verschillen met een individueel leertraject en REDICODI

Er bestaat heel wat spraakverwarring rond IAC. Toch verschilt dit wezenlijk van een individueel leertraject. En verschillen REDICODI op hun beurt van een individueel leertraject. Om de bomen door het bos te zien maakten we een vergelijkend overzicht tussen de drie. Je vindt het onderaan terug bij ‘documenten’.