Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

M-decreet en leerbegeleiding

Kwalitatieve leerbegeleiding is een crucialevoorwaarde voor goed onderwijs. Daarenboven daagt het M – decreet ons uit om nog meer duurzaam in te zetten op kwalitatieve leerbegeleiding. De wetgeving reikt kaders aan maar geeft geen concrete invulling over de manier waarop we actief kunnen implementeren en aan de slag gaan. 

individueel aangepast curriculum (IAC) 

Voor sommige leerlingen is het niet mogelijk om het gemeenschappelijk curriculum mee te volgen. Voor deze leerlingen stelt het CLB een verslag M-decreet op in overleg met alle betrokkenen. Dit verslag geeft toegang tot een individueel aangepast curriculum (IAC). Ouders hebben de keuze om hun kind een IAC te laten volgen in het gewoon onderwijs.  

Maar wat is belangrijk om te weten als je zo een leerling met een verslag M-decreet inschrijft in het gewoon onderwijs? Wat is een individueel aangepast curriculum (IAC) eigenlijk? En hoe kan je dat nu praktisch aanpakken?

Om ondersteuners verder te helpen heeft team ProfOnd (competentiebegeleiders) van het GO! de handen in elkaar geslagen. 

Op onze pagina's vind je trouwens nog ander ondersteunende teksten en materialen, opgelijst per thema. Doordrongen zijn van het PPGO! en de visie op leerbegeleiding is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om met deze documenten kwalitatief aan de slag te kunnen gaan.  ​