Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Inschrijvingsdecreet buitengewoon onderwijs

Nieuwe inschrijvingsregels worden van kracht op 1 september 2022 voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024. Een nieuw decreet schept het kader en richt zich op gewoon basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen. Er zijn ook twee andere decreten gestemd die de inschrijvingen regelen in Brussel en de Vlaamse rand. 

Nieuwe inschrijvingsdecreet voor buitengewoon onderwijs uitgesteld

Het nieuwe inschrijvingsdecreet voor het buitengewoon onderwijs daarentegen is met 2 jaar uitgesteld tot 1 september 2024 voor de inschrijvingen van het schooljaar 2025-2026

Standpunt van het GO!

Het GO! blijft alvast voorstander van een eenvoudig en versterkt inschrijvingsrecht buitengewoon onderwijs. Het GO! stelt dat de specificiteit van het buitengewoon onderwijs een apart kader vereist, met waar mogelijk linken met het decreet inschrijvingsrecht van het gewoon onderwijs. Voor het GO! blijven de doelstellingen van een dergelijk kader om:

  1. meer transparantie te creëren voor ouders, waarbij het voor iedereen duidelijk is wanneer, waar en hoe de leerling kan worden ingeschreven;
  2. de beschikbare plaatsen op een eerlijke manier verdeeld worden.

Net zoals het inschrijvingsdecreet gewoon onderwijs willen we zo kampeertoestanden vermijden, alsook praktijken als ontradingsgesprekken door scholen en shoppinggedrag door ouders.

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel