Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Handleiding 'Omgaan met levensbeschouwelijke, etnische en culturele diversiteit'

shutterstock_1332875000.jpg

Positief omgaan met diversiteit is een belangrijke kwaliteitsverwachting binnen het referentiekader voor onderwijskwaliteit. Dit is niet toevallig. De diversiteit in onze samenleving is sterk toegenomen. Het GO! bekijkt die diversiteit als een realiteit

Het PPGO! stelt dat het actief omgaan met alle vormen van diversiteit een toegevoegde waarde is bij het realiseren van zijn opdrachten. De duurzaamheid van ons onderwijs zal in grote mate afhangen van de professionaliteit waarmee onderwijsprofessionals de diversiteit onder de leerlingen weten te bespelen. Daar wil deze handleiding toe bijdragen.

De bedoeling van deze handleiding is om scholen en hun onderwijsprofessionals te ondersteunen in het omgaan met etnische, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. De centrale diensten van het GO! krijgen regelmatig vragen vanuit het veld over deze thematiek. Daarom zijn een aantal focusgroepen georganiseerd met onderwijsprofessionals. Daaruit bleek dat scholen vragende partij zijn voor een handleiding. De meest recente TALIS-studie toont daarenboven aan dat het percentage Vlaamse leraren dat zich goed voorbereid voelt om les te geven in een multiculturele omgeving (voor lager en eerste graad secundair onderwijs) kleiner is dan in andere Europese landen.

Met deze handleiding reiken we een gedeeld en verbindend kader aan, dat uitgaat van het PPGO!. Je vindt er hoe we deze diversiteit als een kracht en meerwaarde kunnen aanwenden in de klas en op school en voor de realisatie van het samen leren samenleven. En ook hoe onderwijsprofessionals kunnen omgaan met controversiële en gevoelige thema's die voortvloeien uit etnische, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit.

Om je te abonneren op de virtuele ruimte 'Handleiding diversiteit' op Smartschool toont deze video hoe je dat doet.

 


Twee keer per jaar organiseren we een webinar rond een thema uit de handleiding. De eerstvolgende is in december rond onderwijs en omgaan met ons koloniaal verleden.

Vragen of bemerkingen over de handleiding diversiteit?

Neem contact op met Jan Fransen (jan.fransen@g-o.be) of Karin Heremans (karin.heremans@g-o.be).Jouw contactpersoon

Jan Fransen

beleidsondersteuner thema's en onderhandelingen, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel