Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Buitengewoon onderwijs

​Laatst gewijzigd op 28 februari 2024

23 februari 2024 – ontwerp besluit tot bepaling types en opleidingsvormen van buitengewoon onderwijs waarvoor extra werkingsbudget wordt voorzien om bijkomende capaciteit te creëren - definitieve goedkeuring door Vlaamse regering 

Na advies van de Raad van State bepaalt de Vlaamse Regering definitief de types en opleidingsvormen van buitengewoon basis- en secundair onderwijs waarvoor scholen extra werkingsbudget kunnen aanvragenom bijkomende capaciteit te voorzien met het oog op de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2024-2025. Het gaat om type 2 of 3 van het buitengewoon basisonderwijs en opleidingsvorm 1, type 2 of type 3 en opleidingsvorm 2, type 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs. 

Je vindt hier het advies van de Raad van State en je kan alles nog eens nalezen in de nota aan de Vlaamse Regering en het besluit. 


2 februari 2024 - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de types en opleidingsvormen van buitengewoon onderwijs waarvoor extra werkingsbudget wordt voorzien om bijkomende capaciteit te creëren - voor advies naar Raad van State 
Lokaal stellen we capaciteitstekorten vast in het buitengewoon onderwijs. De tekorten situeren zich voornamelijk bij leerlingen met een IAC-verslag in type 2 en 3 van het buitengewoon basisonderwijs en opleidingsvorm 1, type 2 of 3 en opleidingsvorm 2, type 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs. 

De scholen die extra capaciteit creëren voor deze leerlingen, kunnen in aanmerking komen voor extra werkingsbudget voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2024-2025 als ze aan de vastgelegde voorwaarden voldoen. Aanvragen indienen kan tot uiterlijk 17 juni 2024 waarbij de school een inschatting maakt van het aantal leerlingen per type die ze extra zal inschrijven.  

De stukken kunnen via volgende linken worden nagelezen: het besluit, de bijhorende nota aan de Vlaamse regering en de projectoproep