Verloven en afwezigheden

Soms willen personeelsleden iets minder gaan werken of er gewoon even tussenuit. Welk soort verlof of afwezigheid kan worden aangevraagd, is afhankelijk van de administratieve toestand van het personeelslid (tijdelijk of vastbenoemd) en van de redenen die tot de vraag leiden.

Meer informatie over verloven en afwezigheden

Personeelsleden die meer informatie wensen over de mogelijkheden om hun loopbaan even te onderbreken, die een antwoord willen op vragen over voorwaarden en formaliteiten en over wie nu in de scholengroep precies bevoegd is voor het toekennen van verloven, kunnen in eerste instantie terecht bij het personeelssecretariaat van de school. In tweede instantie kan eventueel de personeelsldienst van de scholengroep hen verderhelpen. Ter ondersteuning van de scholengroepen inzake verloven en afwezigheden, staat het steam Onderwijspersoneel van de centrale administratie ter beschikking.   
In de rubriek Veelgestelde vragen zijn een aantal veelgestelde vragen over verloven en afwezigheden terug te vinden.  
 

Wijzigingen aan de verlofstelsels met ingang van 1 september 2017

Op 31/8/2017 houden volgende verlofstelsels op te bestaan:

  • de huidige verloven verminderde prestaties (3 soorten)
  • de huidige afwezigheden verminderde prestaties AVP (3 soorten)
  • de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
  • de langdurige afwezigheid wegens familiale redenen

Vanaf 1/9/2017 worden er drie nieuwe verlofstelsels ingevoerd:

  • het (nieuwe) verlof verminderde prestaties (VVP)
  • het (nieuwe) verlof verminderde prestaties 55+ (VVP55+)
  • de (nieuwe) afwezigheid verminderde prestaties (AVP)

De stelsels VVP en AVP van voor 31/8/2017 en de nieuwe stelsels VVP en AVP staan volledig los van elkaar. Wat personeelsleden reeds opnamen in het oude systeem heeft geen invloed op het contingent van de nieuwe VVP of AVP!

De nieuwe stelsels vanaf 1/9/2017:

-korte samenvatting van de principes
-een schematische voorstelling van de 3 nieuwe verlofstelsels

Meer info en duiding in de omzendbrieven:

-Afwezigheid voor verminderde prestaties
-Verlof voor verminderde prestaties
-Verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar 

De wettelijke basis is terug te vinden in het Besluit over het Zorgkrediet  (hoofdstuk 7 en volgende).

 

Detacheringsdossiers

Het team Onderwijspersoneel is ook het aanspreekpunt voor vragen in verband met de administratieve verwerking van de detacheringsdossiers (verlof wegens opdracht/verlof wegens bijzondere opdracht) van personeelsleden belast met een opdracht bij:
  • de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD)
  • de Permanente Ondersteuningscel (POC)
  • de centrale administratieve diensten