Selectie- en bevorderingsambten

Naast wervingsambten (vb. leraar, administratief medewerker, studiemeester-opvoeder, ...) zijn er in de onderwijsinstellingen ook een aantal selectie- en bevorderingsambten die ingevuld moeten worden.
Het gaat dan over aanstellingen in de ambten van directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur, technisch adviseur-coördinator, coördinator DBSO, internaatbeheerder, pedagogisch adviseur, …
 
Als deze betrekkingen tijdelijk worden ingevuld, spreekt men van een waarnemende aanstelling; wordt een betrekking op een bepaald ogenblik vacant, dan kan de betrekking door de raad van bestuur openverklaard worden voor toelating tot de proeftijd, mutatie en nieuwe affectatie.