Vacantverklaring en benoeming

Procedure 2019

Door de maatregelen bepaald in CAO XI wordt er in de toekomst opnieuw slechts 1 benoemingsmoment per jaar voorzien in de vacantverklaringsprocedure voor wervingsambten, namelijk telkens op 1 januari.

De volgende benoemingsronde op 1 januari 2019 volgt heel snel op de benoemingsronde van 1 oktober 2018  (met toewijzingen in de vacantverklaarde betrekkingen die niet door benoeming werden ingenomen op 1 juli). Voor die laatste ronde van 1 oktober 2018 hebben de raden van bestuur de beslissingen genomen en zijn de kandidaten zijn geïnformeerd.

Lijst met vacant verklaarde betrekkingen

In toepassing van artikel 28 van het DRP publiceren  alle scholengroepen vóór 15 november 2018 hun lijst met vacant verklaarde betrekkingen (wervingsambten), samen met een oproep tot de kandidaten. De vacantverklaring gebeurt op basis van de toestand van 15 oktober 2018 en geldt voor alle onderwijsniveaus.

Uiterste kandideringsdatum

Elke scholengroep legt zelf zijn uiterste kandideringsdatum vast, waardoor de kandideringsdata verschillen van scholengroep tot scholengroep.  Kandidaten moeten de communicatie in hun scholengroep dus goed opvolgen.

Decretale toetsing

Na kandidaatstelling zal de scholengroep de aanvragen toetsen aan de decretale (benoemings)voorwaarden en zal u, conform de door de raad van bestuur vastgelegde procedure, door de scholengroep uitgenodigd worden voor deelname aan de verdere selectieprocedure.

Ter informatie vindt u hier:

  1. Algemene informatie, inclusief de uiterste kandideringsdatum per scholengroep (vanaf 15 november) 
  2. Lijst met de contactgegevens van de 26 scholengroepen
  3. Lijsten van de vacant verklaarde betrekkingen in de scholengroepen
    (voor zover beschikbaar gesteld door de scholengroepen)

Aandacht!

Alle informatie onder voorbehoud van bevestiging door de scholengroep. Bij eventuele discussie is enkel en alleen de lijst en informatie, zoals bekend gemaakt in de scholengroep, bindend en rechtsgeldig!