Vacantverklaring en benoeming

Uitzonderlijke vacantverklaring mei 2018

Door een bepaling in cao XI moeten de raden van bestuur voor 10 september 2018 extra betrekkingen vacant verklaren en publiceren voor benoeming. De vacantverklaring betreft de gedeelten van leraarsbetrekkingen van wie de vast benoemde titularis een eindeloopbaanverlof geniet (dit geldt voor alle onderwijsniveaus behalve in het HBO5/SLO).  De vacantverklaring gebeurt op basis van de toestand van 1 mei 2018.  De  lijsten van de uitzonderlijke vacantverklaring worden niet op deze pagina gepubliceerd, gelet op de ruime timing die voorzien is en het feit dat de scholengroepen dus heel verschillende kandideringstermijnen (kunnen) hanteren . De scholengroepen zullen hun lijst en oproep uiteraard wel publiceren binnen de scholengroep.

Voor meer informatie  en de lijst met vacant verklaarde betrekkingen  van uw scholengroep kunt u zich wenden tot uw directeur/scholengroep.

Voor algemene info kan u terecht bij Lise Vandecan (lise.vandecan@g-o.be) en Hilde Eloot (hilde.eloot@g-o.be)

Reguliere procedure 2018

Lijst met vacant verklaarde betrekkingen

In toepassing van artikel 28 van het DRP publiceren  alle scholengroepen vóór 1 april 2018 hun lijst met vacant verklaarde betrekkingen (wervingsambten), samen met een oproep tot de kandidaten. De vacantverklaring gebeurt op basis van de toestand van 1 maart 2018 en geldt voor alle onderwijsniveaus.

Oproep tot de kandidaten

De oproep geldt voor twee benoemingsrondes: 1 juli 2018 en 1 oktober 2018. 
Wie kandidaat is voor vaste benoeming (ongeacht voor welke benoemingsdatum) moet zich op dat ogenblik kandidaat stellen. Betrekkingen die kunnen toegewezen worden op 1 juli, worden toegewezen op 1 juli. Kandidaten die pas TADD worden vanaf 1 september, kunnen reeds kandideren maar moeten afwachten of er nog vacant verklaarde betrekkingen overblijven voor toewijzing op 1 oktober.

Uiterste kandideringsdatum

Elke scholengroep legt zelf zijn uiterste kandideringsdatum vast, waardoor de kandideringsdata verschillen van scholengroep tot scholengroep.  Kandidaten moeten de communicatie in hun scholengroep dus goed opvolgen.

Decretale toetsing

Na kandidaatstelling zal de scholengroep de aanvragen toetsen aan de decretale (benoemings)voorwaarden en zal u, conform de door de raad van bestuur vastgelegde procedure, door de scholengroep uitgenodigd worden voor deelname aan de verdere selectieprocedure.

Ter informatie vindt u hier:

1. Algemene informatie, inclusief de uiterste kandideringsdatum per scholengroep.

2.  Lijst met de contactgegevens van de 26 scholengroepen

3. Lijsten van de vacant verklaarde betrekkingen in de scholengroepen (voor zover beschikbaar gesteld door de scholengroepen)

Aandacht!

Alle informatie onder voorbehoud van bevestiging door de scholengroep. Bij eventuele discussie is enkel en alleen de lijst en informatie, zoals bekend gemaakt in de scholengroep, bindend en rechtsgeldig!

 

Ingevolge de bepalingen van cao XI zullen in de loop van 2018 nog bijkomende procedures vacantverklaring worden georganiseerd. Daarover volgt later meer informatie.