Sociale dienst

Mededeling

Uiterste datum van indiening medische dossiers 2016 is vrijdag 12 januari 2018 (datum poststempel geldt als bewijs).

Medische dossiers 2017 mogen ingediend worden vanaf 25 december 2017.

De aanvraag voor een geboorte- of pensioenpremie dient uiterlijk binnen het jaar na de geboorte of op pensioenstelling  te gebeuren.  Laattijdige aanvragen worden niet meer aanvaard.