Sociale dienst

Mededeling

Uiterste datum van indiening medische dossiers 2016 is vrijdag 12 januari 2018 (datum poststempel geldt als bewijs).

Medische dossiers 2017 mogen ingediend worden vanaf 25 december 2017.

De aanvraag voor een geboorte- of pensioenpremie dient uiterlijk binnen het jaar na de geboorte of op pensioenstelling  te gebeuren.  Laattijdige aanvragen worden niet meer aanvaard.

De Sociale dienst van het GO! zoekt een administratief medewerker

De Sociale Dienst heeft tot doel om het welzijn te bevorderen van de personeelsleden van het GO! door morele en financiële steun te bieden zowel in het beroeps- als in het privéleven.
De Sociale Dienst voor de personeelsleden van het GO! zoekt een administratieve medewerker voor onmiddellijke indiensttreding via detachering.

Als administratief medewerker bent u het aanspreekpunt voor iedereen die denkt recht te hebben op een tegemoetkoming. U beheert het dossier en berekent aan de hand van vooraf vastgelegde parameters het recht op de uitkering. Hierbij moet u regelmatig een huisbezoek brengen om de situatie ter plaatse te beoordelen.

Wat verwachten wij  ?  

Je bent sociaal bewogen , je kan zelfstandig en nauwkeuring werken en bent een teamspeler.
Je bent flexibel en werkt oplossingsgericht  en draagt zo bij tot de optimalisering van de werking van de dienst. Je hebt een goeie kennis van ICT  (MS Word, MS Excel, MS Outlook,…) en bent op de hoogte van de geldende  regelgeving binnen het GO! Een opleiding en/of ervaring in de sociale sector is een pluspunt.

Taken

Wie komt in aanmerking?

Je hebt een  Bachelor diploma  of gelijkwaardig door ervaring

Je bent een vastbenoemd personeelslid bij een instelling van het GO!.
Je wordt gedetacheerd voor onbepaalde duur.

Plaats van tewerkstelling

Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 7de verdieping, 1000 Brussel

Hoe solliciteren?

Geïnteresseerd? Stuur je cv naar Sociale Dienst GO!
Dit kan via brief of mail met uitgebreid cv en motivatie ter attentie van
Sociale Dienst van de personeelsleden van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 BRUSSEL
Karine Schelfhout, Diensthoofd,  karine.schelfhout@g-o.be

Uiterste datum van insturen: 31/12/2017

Selectie procedure is via een schriftelijke en mondelinge proef in de loop van de maand januari.

Datum indiensttreding: zo snel als mogelijk!