Vacatures bij de centrale diensten

De centrale diensten van het GO! werken dienstverlenend en ondersteunend naar scholen(groepen), internaten en centra voor leerlingenbegeleiding toe van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Ze beschikken over een eigen personeelsplan en -voorwaarden. Het personeel van de centrale diensten valt onder een andere personeelsregelgeving dan het (onderwijs)personeel in scholen(groepen), internaten en centra voor leerlingenbegeleiding. 

Binnen de centrale diensten van het GO! in Brussel onderscheiden we de administratieve diensten en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Vacatures bij de pedagogische begeleidingsdiensten

Klik hier voor de vacatures bij de PBD
Meer weten over de pedagogische begeleidingsdiensten? Lees hier.

Vacatures bij de administratieve diensten van het GO!

 
Onderzoeker.pdf - detachering vanuit onderwijs
Kandideren kan tem 4 mei 2018

Aankoper - contractueel onbepaalde duur
Kandideren kan tem 13 mei 2018

Beleidsfunctie energie en klimaat - contractueel onbepaalde duur
Kandideren kan tem 13 mei 2018

Boekhouder - contractueel onbepaalde duur
Kandideren kan tem 13 mei 2018
 

Vacatures bij de Sociale Dienst voor de personeelsleden van het GO!

 


Als personeelslid van de administratieve diensten van het GO! val je op vlak van regelgeving onder de Vlaamse overheid als werkgever.
Op  Werken voor Vlaanderen vind je alle nuttige informatie over loopbaanmogelijkheden, loonschalen, ...