Vacatures bij de centrale diensten

De centrale diensten van het GO! werken dienstverlenend en ondersteunend naar scholen(groepen), internaten en centra voor leerlingenbegeleiding toe van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Ze beschikken over een eigen personeelsplan en -voorwaarden. Het personeel van de centrale diensten valt onder een andere personeelsregelgeving dan het (onderwijs)personeel in scholen(groepen), internaten en centra voor leerlingenbegeleiding. 

Binnen de centrale diensten van het GO! in Brussel onderscheiden we de administratieve diensten en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Vacatures bij de pedagogische begeleidingsdiensten

Klik hier voor de vacatures bij de PBD
Meer weten over de pedagogische begeleidingsdiensten? Lees hier.

Vacatures bij de administratieve diensten van het GO!

Beleidsadviseur stafdienst GO!

Contractueel - kandideren tot en met 5 januari 2018
 
Administratief ondersteuner aanbesteding en gunning INFRA
 
Contractueel - kandideren tot en met 14 januari 2018
 
Communicatieverantwoordelijke (Online redacteur/sociale media)

Contractueel - kandideren tot en met 21 januari 2018
 

Vacatures bij de Sociale Dienst voor de personeelsleden van het GO!

Administratief medewerker bij de Sociale Dienst
Detachering - kandideren tot en met 31 december 2017

 


Als personeelslid van de administratieve diensten van het GO! val je op vlak van regelgeving onder de Vlaamse overheid als werkgever.
Op  Werken voor Vlaanderen vind je alle nuttige informatie over loopbaanmogelijkheden, loonschalen, ...