Vacatures bij het GO! - een woordje uitleg

Afhankelijk van je diploma, expertise, interesse, bekwaamheidsbewijs (voor onderwijspersoneel) en statuut vind je hier de snelste weg naar  heel wat vacatures bij het GO!.

Heel wat GO! vacatures staan op www.vdab.be -> Bedrijven in de kijker -> letter G.

Bij het GO! onderscheiden we 2 soorten vacatures:

1. Vacatures in het GO! onderwijsnet -> Vlaanderen

Dit zijn vacatures binnen een school, scholengroep, internaat of centrum voor leerlingenbegeleiding van het GO! verspreid over heel Vlaanderen. Dit gaat niet enkel om lesopdrachten maar ook om administratieve, ondersteunende, logistieke en coƶrdinerende functies in een GO! onderwijsinstelling. 

Als (nieuwe) collega word je aangeworven in een bepaald ambt en bepaalde personeelscategorie. In dit ambt bouw je dan ervaring en anciĆ«nniteit op tot aan de vaste benoeming. Dan pas ben je statutair

! Vergeet niet elektronisch te kandideren voor een tijdelijke aanstelling !

Je kan in een school, scholengroep, internaat of centrum voor leerlingenbegeleiding ook contractueel werken als bediende of arbeider via een arbeidsovereenkomst.

2. Vacatures in de centrale diensten van het GO! -> Brussel

De centrale diensten bestaan uit 1) de pedagogische begeleidingsdiensten en 2) de administratieve diensten. Deze 2 diensten werken nauw samen rond onderwijsthema's maar hebben elk hun eigen personeel en vacatures.
De centrale diensten van het GO! vind je aan de Willebroekkaai in Brussel.