Codo

Een codo (contractueel departement onderwijs) is een gesubsidieerd contractueel personeelslid met een contract van onbepaalde duur. De tewerkstelling gebeurt op basis van een conventie en het salaris is ten laste van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Er zijn twee categorieën codo's: de "koepelcodo's" en de "codo's project 40".