PWA wordt Wijk-Werken

Wijk-werken is de omvorming van het bestaande PWA-systeem naar een activerend werkgelegenheidsinstrument. De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 7 juli 2017 de praktische uitrol goed van het nieuwe systeem, dat van start zal gaan op 1 januari 2018.

Als je gebruik wil maken van wijk-werken, schrijf je dan vóór 23 november 2017 in als gebruiker.

1.     online via vdab.be/wijk-werken/pwa-gebruiker

2.     telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 elke werkdag van  8 tot 19 uur

Kies voor optie 5 'wil je hulp om je te registreren als gebruiker voor wijk-werken'.

De PWA-kantoren sluiten 31 december 2017 definitief hun deuren. Vanaf 1 januari 2018 kan je met je vragen en voor je inschrijving terecht bij de wijk-werkorganisator in je buurt. Kijk op de website vdab.be/wijk-werken/pwa-gebruiker waar dit voor jou is.

Je kan nog betalen met  PWA-cheques tot 31 december 2017. Hierna zijn ze niet meer geldig. Vanaf dan betaal je met wijk-werkcheques. Hiervoor betaal je één vaste prijs in jouw gemeente ongeacht de activiteit of type van gebruiker.

Een nieuwe overeenkomst voor wijk-werken kan voor maximaal één jaar afgesloten worden. Deze beperkte duur geldt niet voor wie op 30 september 2017 al verbonden was met een PWA-overeenkomst: die kan in principe voor onbepaalde duur aan de slag blijven.