Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij en zo ook in het onderwijs. De Koning Boudewijnstichting becijferde dat in 2014 over heel Belgiƫ zo'n 196.000 vrijwilligers (bijna 17 % van alle vrijwilligers) af en toe insprongen op school.

Vrijwilligers kunnen door de scholengroep worden ingezet om bepaalde activiteiten zoals bv. (bus)begeleiding, toezicht of opvang tijdelijk of voor langere duur uit te voeren .

Vrijwilligerswerk kan enkel worden uitgevoerd door een persoon die bij de scholengroep voor datzelfde werk geen arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire aanstelling heeft.

De vrijwilliger ontvangt geen loon (het werk is onbezoldigd) en is niet verbonden door een arbeidsovereenkomst. Hij kan wel een kostenvergoeding krijgen.

Er moet geen onderlinge overeenkomst worden afgesloten maar de scholengroep heeft wel informatieplicht (via een informatienota) en verzekeringsplicht.

Voor meer informatie kan je de websites raadplegen in de blauwe balk rechts onder verwante info.