Vrijwilligerswerk

 

Vrijwilligerswerk is elke activiteit

• die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht,

ten behoeve van o.a.

- van een groep of organisatie

• die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht;
• die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.