Uitzendkracht

Uitzendarbeid is een vorm van wettelijk toegelaten tijdelijke arbeid. Het uitzendkantoor neemt een uitzendkracht (interim) in dienst en stelt deze ter beschikking van een gebruiker.

Tussen het uitzendbureau en de gebruiker wordt een overeenkomst afgesloten waarbij het uitzendbureau er zich toe verbindt een uitzendkracht ter beschikking te stellen van de gebruiker.

Het uitzendkantoor is de enige juridische werkgever van de uitzendkracht. Wel wordt een deel van het werkgeversgezag overgedragen op de gebruiker.

Uitzendkrachten worden volledig gelijkgesteld met andere werknemers.

Voor meer informatie kan je de websites raadplegen in de blauwe balk rechts onder verwante info.