Studenten

De studentenovereenkomst is in feite een gewone arbeidsovereenkomst waarbij bijkomende voorwaarden moeten worden nageleefd. Deze kan enkel worden gesloten wanneer men 16 jaar is of wanneer men 15 jaar is en de eerste 2 leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan heeft gevolgd. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is op de prestaties van de student een verlaagde uniforme bijdrage, solidariteitsbijdrage (8,13%) genaamd, verschuldigd. De werkgever neemt hiervan 5,42% voor zijn rekening, en 2,71% is ten laste van de student. Het deel van de solidariteitsbijdrage dat ten laste valt van de student, wordt ingehouden door de werkgever bij de betaling van het loon.