Stagebonus

De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere uit een alternerende opleiding opleidt of tewerkstelt.

Door het toekennen van de premie, wil de maatregel jongeren stimuleren om een praktische stage te volgen in een onderneming en deze stage volledig af te werken en de werkgever stimuleren om werkplekken voor deze jongeren open te zetten.

De stagebonus wordt één maal per schooljaar betaald per jongere die je tewerkstelde. Je kan per jongere de bonus maximum 3 maal ontvangen.

Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus €500, bij de derde toekenning is dit €750.

Voor meer informatie kan je de websites raadplegen in de blauwe balk rechts onder verwante info.