Stagebonus

Het betreft een maatregel die de federale regering in het kader van het Generatiepact heeft genomen om de tewerkstelling van jongeren te bevorderen. Deze maatregel richt zich tot werkgevers die jongeren, die nog geen 18 jaar zijn en voldoen aan de deeltijdse leerplicht en een alternerende opleiding volgen, willen tewerkstellen of opleiden. De stagebonus is een premie van 500 euro toegekend aan de werkgever die in het kader van een arbeids- of een opleidingsovereenkomst een jongere tewerkstelt of opleidt, die onderwijs met beperkt leerplan volgt of een erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht.