Sociale tewerkstelling via OCMW (art.60 & 61 OCMW Wet)

Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het centrum kan de persoon ter beschikking stellen van een derde werkgever (art. 61). Tussen het OCMW en de gebruiker is er een overeenkomst van ter beschikking stelling. De gebruiker oefent enkel het feitelijk gezag uit.