PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap)

De PWA organiseren klusjesdiensten voor werklozen welke activiteiten omvatten die door hun aard of hun occasioneel karakter niet werden uitgevoerd door het gewone arbeidscircuit. De PWA-werknemer kan op verzoek van onderwijsinstellingen volgende taken uitoefenen: taken die door hun aard, hun omvang of door hun occasionele aard normaal door vrijwilligers worden verricht, en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit verricht worden (o.a. vóór- en naschoolse kinderopvang, hulp bij de organisatie van naschoolse activiteiten, hulp bij het begeleiden van kinderen naar activiteiten, hulp bij het begeleiden van de schoolbus). De PWA-werknemers worden betaald met PWA-cheques.