Intensief werkplekleren vervangt WEP-Plus

Vanaf 1 januari 2016 zal VDAB een overheidsopdracht starten, waarop naast de Leerwerkbedrijven ook externe partners kunnen intekenen. Zij zullen werkzoekenden begeleiden om via werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. De VDAB staat in voor de toeleiding van werkzoekenden naar de partners: 2.500 werkzoekenden in 2016, oplopend tot 5.000 werkzoekenden op kruissnelheid (vanaf 2017). De overheidsopdracht is voorzien tot eind 2018, met een tussentijdse evaluatie.