Instapstage

Een instapstage is een stage die een laaggeschoolde jongere kan volgen in een onderneming, bij een VZW of bij een overheidsdienst. Via de instapstage kan de stagiair kennis maken met de arbeidsmarkt. De instapstage duurt minstens 3 en hoogstens 6 maanden. De instapstage moet voltijds zijn. De werkgever betaalt een maandelijkse premie van 200 euro. De vergoeding is niet onderworpen aan sociale bijdragen. De stagiair ontvangt, naast de maandelijkse vergoeding van 200 euro van de werkgever, een stage-uitkering ten laste van de RVA.