IBO (Individuele beroepsopleiding op de werkvloer)

De overeenkomst voor een individuele beroepsopleiding in een onderneming (IBO) heeft als doel aan niet-werkende werkzoekenden of uitkeringsgerechtigde werklozen een praktijkopleiding en ervaring op de werkplek aan te bieden. De werkgever betaalt maandelijks aan de VDAB, op basis van een factuur, een bedrag dat gelijk is aan de som van de productiviteitspremie en de eventuele vervoerskosten. De werkgever moet de cursist/werkzoekende verzekeren tegen arbeidsongevallen en de daaraan verbonden kosten voor zijn rekening nemen.

Je kan hier de gegevens van de contactpersonen terugvinden per provincie, die zich bezighouden met de sector onderwijs.