Onbelast bijverdienen

​De wet die het onbelast bijverdienen of bijklussen invoert, verscheen op 26 juli 2018 in het Belgisch Staatsblad : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2018071803 

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag tot 6.130 euro per kalenderjaar (geïndexeerd bedrag 2018) bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. 

Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 510,83 euro per maand (geïndexeerd bedrag 2018) bedragen. 

Deze mogelijkheid bestaat voor werknemers die minstens 4/5de werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden. 

In de lijst van toegelaten activiteiten – zie https://www.bijklussen.be - werden o.a. opgenomen : 

  • Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het transport van en naar de school;
  • Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats;
  • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten;
  • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of regelmatige educatie van een groot publiek;

Cumul binnen hetzelfde bestuur (lees scholengroep) mag niet! 

Al wie door een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of dienstverleningsovereenkomst verbonden is met dezelfde vereniging of organisatie komt niet in aanmerking.

Men mag dus niet bijklussen voor een scholengroep waarvoor men reeds professioneel werk levert of waarvoor men dat in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan. Men mag dit ook niet combineren men een vrijwilligersvergoeding (wel met onvergoed vrijwilligerswerk).

Voor meer informatie kan je de websites raadplegen in de blauwe balk rechts onder verwante info.