Activa start (jongeren)

Activa start is een tewerkstellingsmaatregel die een werkuitkering toekent aan bepaalde allochtone of gehandicapte laaggeschoolde jonge werknemers enerzijds en erg laaggeschoolde jonge werknemers anderzijds. Deze werkuitkering van 350 euro mag de werkgever in mindering brengen van het nettoloon van de werknemer. De werknemer zal het bedrag recupereren via de RVA.