Ondersteuning na doorlichting

Advies gunstig of ongustig

Iedere school, centrum of academie wordt vroeg of laat doorgelicht door de onderwijsinspectie. Het doorlichtingsteam formuleert een advies over de verdere erkenning van de instelling. Er zijn twee adviezen mogelijk, die allebei twee varianten hebben.

 • Gunstig advies: de instelling behoudt haar erkenning:
  • Gunstig zonder meer
  • Gunstig met de verplichting om te werken aan de tekorten
 • Ongunstig advies: de instelling verliest haar erkenning:
  • Ongunstig met de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten mits externe begeleiding
  • Ongunstig zonder de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten

Na een doorlichting kan iedere school, centrum of academie van het GO! een beroep doen op de PBD-GO! voor ondersteuning. We geven prioriteit aan het opvolgen van de ongunstige adviezen.

Procedure aanvraag ondersteuning

Hoe de ondersteuning aangevraagd kan worden, hangt af van het advies.

 • Ondersteuning bij een gunstig advies (al dan niet met verplicht weg te werken tekorten):
  • De directie kan een ondersteuningsvraag indienen via haar Single Point of Contact (SPOC). De ondersteuningsvraag zal opgenomen worden in de begeleidingsovereenkomst die opgemaakt is tussen de scholengroep en de PBD-GO!.
 • Ondersteuning bij een ongunstig advies met de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten mits externe begeleiding:
  • De directie bezorgt een engagementsverklaring aan de inspectie.
  • De directie bezorgt via de SPOC een formele ondersteuningsvraag aan de adviseur-coördinator van de PBD-GO!. (Dit document is een onderdeel van de 'overeenkomst opvolging doorlichting'.)
  • De directie vult samen met de scholengroep en de PBD-GO! de overeenkomst opvolging doorlichting in en bezorgt het invulde document aan de PBD-GO!. Zij stellen ook samen een schoolontwikkelingsplan op. De ondersteuningsvraag zal ook opgenomen worden in de begeleidingsovereenkomst die opgemaakt is tussen de scholengroep en de PBD-GO!.
 • Ondersteuning bij een ongunstig advies zonder de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten:
  • De directie kan binnen de 30 kalenderdagen na verzendingsdatum van het doorlichtingsverslag in beroep gaan tegen dit advies.
  • De directie kan via de SPOC ondersteuning vragen aan de PBD-GO! om een korte-termijn-actieplan op te stellen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Single Point of Contact van uw scholengroep. Het actuele overzicht van de SPOC’s vindt u hier.