Leerplannen en lessentabellen secundair onderwijs

De leerplannen voor het secundair onderwijs kunnen via de lessentabellen geraadpleegd worden. De lessentabellen vind je onder 'Documenten' op deze pagina.

Drie types leerplannen zijn rechtstreeks raadpleegbaar buiten de lessentabellen om, namelijk:

  • de nieuwe leerplannen voor het lopende of komende schooljaar
  • de leerplannen dbso
  • de leerplannen levensbeschouwelijke vakken​