Lerend netwerk LLAB

In het schooljaar 2018-2019 wordt de volledige toolkit LLAB beschikbaar gesteld voor alle scholen secundair onderwijs. 
 
De ondersteuning zal plaatsvinden door drie regionale lerende netwerken (cluster West, cluster Centraal en cluster Oost) voor leerkrachten die de leerlijn in de praktijk zullen toepassen. 
 
Leerkrachten komen er samen om expertise, ervaringen en materialen te delen rond de leerlijn en lessen actief burgerschap.

Leerkrachten die de leerlijn in de praktijk zullen/willen toepassen, kunnen zich nu al inschrijven voor de lerende netwerken via deze link