Bibliotheek GO! 2020

​Lees de brochure GO! 2020 : samen dromen vorm geven.

In deze brochure staat het toekomstscenario GO! 2020 beschreven. Het vertelt hoe onze droom eruit ziet, maar vooral hoe we die droom samen stap voor stap willen realiseren.

Je kan ook meer te weten komen over de evolutie en de uitvoering van het strategisch plan in de verschillende jaarverslagen over de werking van het GO! voor de Vlaamse regering. 

GO! professionals die meer informatie willen over het strategisch plan, kunnen daarvoor terecht op de GO! 2020 bibliotheek op smartweb.