GO!20 2.0 - het vernieuwd strategisch plan voor het GO!

​GO!20 2.0 staat voor het overkoepelend strategisch beleidsplan van het GO!.

Samenwerking, de sleutel tot succes

GO!20 2.0 is een ambitieus en toekomstgericht plan voor ons onderwijsnet. Het is gebaseerd op 5 strategische doelstellingen. Met die doelstellingen wil het GO! inspelen op de maatschappelijke uitdagingen die zich voordoen op korte, middellange en lange termijn. 

 GO!2020 Boom van mijn dromen

Ons doel is kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden in "Brede open scholen" die een magnetisch effect hebben op hun omgeving. We willen "de school van onze dromen" realiseren door over alle bestuursniveaus heen samen te werken. Alleen samen kunnen we van het GO! een sterk verenigd en maatschappelijk verweven onderwijsnet maken.