Informatieveiligheid

Dagelijks lezen we nieuwsberichten over cybercriminaliteit of inbreuken op de privacy. Informatieveiligheid is bijgevolg actueler dan ooit.
Dit is zeker geen ver-van-ons-bed-show! Ook in het GO! gebeuren af en toe ongelukjes die eventueel grote gevolgen kunnen hebben. Enkele voorbeelden:
  • Leerlingen die via het wachtwoord van de leerkracht examenvragen kunnen raadplegen
  • Niet beveiligde laptop die gestolen wordt met bedrijfskritische informatie
  • Gegevens die op een lokale schijf bewaard worden, zonder back-up op de server
  • Personeelsdossiers die klaar liggen in een niet-afgesloten bureau om de volgende dag te verwerken
  • Foto’s zonder toestemming op Facebook geplaatst

Deze incidenten kunnen ernstige gevolgen hebben voor het werk en voor het imago van het GO!.

Daarom stelt het GO! een informatieveiligheidsbeleid en richtlijnen op om veilig(er) om te gaan met informatie. Wil je meer weten over het informatieveiligheidsbeleid, raadpleeg dan onderaan de volgende documenten:

  • de Beleidsverklaring waarin de krijtlijnen van ons beleid zijn vastgelegd;
  • het Meerjarenplan 2014-2017 waarin je de speerpunten vindt die we in de periode 2014-2017 willen waarmaken;
  • het Jaarverslag 2014 waarin je meer leest over de acties rond informatieveiligheid in 2014.

Mailen naar: informatieveiligheid@g-o.be.