Fototheek

Ben je op zoek naar een leuke foto voor de schoolbrochure of de website? Dan vind je zeker je gading in onze GO! fototheek.

De afgelopen jaren zijn er in onze scholen veel foto’s gemaakt. Die hebben we nu gebundeld in een fototheek op Flickr en ze zijn rechtenvrij beschikbaar.

Hoe werkt het?
Je logt in met de gegevens uit de handleiding en zoekt op basis van een trefwoord naar de geschikte foto. Je kunt de foto dan downloaden in verschillende groottes, afhankelijk van waarvoor je de foto nodig hebt.

Wil je niet zelf zoeken in de fototheek? Geen nood, we maakten een brede selectie van 35 recente foto's die je rechtstreeks kunt downloaden via deze link. Je vindt dezelfde foto's in drie verschillende resoluties:
Gebruik je eigen foto's?
Goed idee! Hou wel rekening met de directe GO! stijl:
de afgebeelde personen kijken in de lens en stralen een open en positieve houding uit. Plaats liever geen foto dan een slechte foto.

Bij de keuze van foto's let je er het best op dat:
  • er telkens maar 1 tot 3 personen op de voorgrond staan en dat de achtergrond 'flou' is;
  • de personen in de camera kijken;
  • de foto's actie en dynamiek uitstralen in een positieve sfeer (bv. een lachende, enthousiaste persoon);
  • er een goed contrast is op de foto, onder andere door kledij;
  • de foto niet artificieel of 'geposeerd' is.
Fotografeer je toch personen stilstaand, maak dan een close-up en snijd het beeld kort af. Dat maakt het beeld sterk en indrukwekkend.
 
Ga voorzichtig om met fotomateriaal. De privacywetgeving is van toepassing op het afbeeldingrecht. Om foto’s van een leerling of cursist te publiceren in jouw schoolkrant of op jouw schoolwebsite heb je de toestemming van de leerling of cursist nodig, of van de ouders als de leerling minderjarig is. Het is aangewezen om bij het schoolreglement een formulier te voegen dat ouders, leerlingen of cursisten dan samen met het schoolreglement bij het begin van het schooljaar kunnen ondertekenen.

Een voorbeeld om dit in te vullen: “Ondergetekende, …………………, geeft hierbij de toelating om afbeeldingen, foto’s, filmmateriaal en klaswerkjes van zijn/haar zoon/dochter, genaamd ……………………….., vrij te gebruiken in diverse digitale en gedrukte publicaties van de school en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Gelezen en goedgekeurd, datum en handtekening"