Missie en visie

De missie

 
De missie of bestaansreden van het GO! houdt de realisatie van het PPGO! in.
Het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, is actief pluralistisch en streeft bij iedereen maximale leerwinst, totale persoonlijkheidsontwikkeling, maatschappelijke verantwoordelijkheid en individueel welbevinden na.
 
Het GO! staat voor: RESPECT, GELIJKWAARDIGHEID, OPRECHTHEID/EERLIJKHEID, OPENHEID, BETROKKENHEID en ENGAGEMENT.
 

De visie

 
De visie is het toekomstperspectief, het toekomstbeeld dat het GO! als onderwijsnet vooropstelt. Dit is wat het GO! in haar scholen tegen 2020 wil bereiken.
De visie is: De school van de toekomst biedt kwaliteitsvol onderwijs aan. De school is een pluralistische entiteit die inzet op gelijke onderwijskansen.
De school is een multifunctioneel en duurzaam schoolgebouw waarvan de deuren voor de wereld open staan en waardoor levenslang en levensbreed leren mogelijk is.
De school is ingebed in de lokale omgeving door samen te werken met lokale besturen en sociale, culturele, sportieve en economische actoren uit de omgeving.
In de school is de leerkracht de inspirerende kracht.
De leerkracht streeft voor elke leerling/cursist maximale leerwinst na rekening houdend met de talenten, interesses en individuele leermogelijkheden van elkeen.