Raden van bestuur

Ben jij kandidaat voor een nieuwe lokale raad van bestuur? Fijn!

Klik hier voor alle informatie.

~~~

De raden van bestuur van de scholengroepen zijn de regionale inrichtende machten van het GO!.

Bevoegdheden

Ze zijn bevoegd voor het:

  • algemeen beleid;
  • pedagogisch beleid;
  • personeelsbeleid;
  • materieel en financieel beleid;

met betrekking tot de organisatie van het GO! in hun regio.

Samenstelling

Elke raad van bestuur is samengesteld uit tien leden:

  • Zes leden zijn rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraad.

  • Drie leden worden via co√∂ptatie aangevuld op voorstel van het college van directeurs.

  • De algemeen directeur maakt eveneens deel uit van de raad van bestuur en heeft een raadgevende stem.

De raad van bestuur wordt verkozen voor een periode van vier jaar.

Meer details vind je in het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 in het hoofdstuk over de raad van bestuur van de scholengroep (artikel 21 t.e.m. 25 van het BDGO).