Procedure verkiezingen

Er worden in totaal 10 raadsleden verkozen. De kiesgerechtigden zijn opgesplitst in twee groepen, zogenaamde geledingen. Vanuit elke geleding worden dus 5 raadsleden verkozen.

Wie verkiest de raadsleden?

De eerste geleding wordt verkozen door een kiescollege dat bestaat uit de drie leden van elke schoolraad, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de regelmatige leerlingen (uitgezonderd in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs voor volwassenen, waar de meerderjarige cursisten kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn) én de twee leden van elke schoolraad gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.

De tweede geleding wordt verkozen door een kiescollege dat bestaat uit de drie leden van elke schoolraad, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel tewerkgesteld in een onder de schoolraad ressorterende school én de directeurs die op de dag van de verkiezing effectief in dienst zijn als hoofd van hun instelling.

Het mandaat heeft een duurtijd van 4 jaar met ingang van 1 januari 2019.

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de voorzitter van het kiesbureau of bij het secretariaat van de verkiezingen :

• via mail :  verkiezingraad@g-o.be
• telefonisch :  Wim Vercruyssen – 02 790 96 05
   Sophie Van Cauwenberghe – 02 790 93 28
   Griet Wauters – 02 790 93 65
   Hilde Simillion – 02 790 94 66

De kandidaten worden er attent op gemaakt dat de kandidatenlijst en de documenten van de individuele kandidaatstellingen op de website worden geplaatst en dat deze informatie dus publiek toegankelijk zal zijn.
Een kandidaat die verkozen is, kan zijn of haar mandaat evenwel slechts opnemen als hij of zij de vereiste verklaringen heeft ondertekend en zich op dat ogenblik niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt.