Overleg- en participatiestructuur

De missie van de overleg- en participatiestructuur is om via participatie en overleg te komen tot gedragen ontwerpen van advies in verband met beleidsthema's die voorgelegd worden aan de Raad. De Raad wil op die manier tot een versterking komen van elk van de betrokken bestuursniveaus, van de relatie tussen deze bestuursniveaus en zo tot een versterking van het net.

In de nieuwe structuur zijn alle bestuursniveaus vertegenwoordigd.

Participatiestructuur.png