Leerlingenparticipatie

Leerlingen en de schoolraad

 

Vanaf 1 september 2015 maken leerlingen ook deel uit van de schoolraad (verplicht in SO en BuSO OV4). De zittende leerlingenraad kan deze leerlingen aanduiden en voorziet de procedure hiervoor in het huishoudelijk reglement van de leerlingenraad. Als de zittende leerlingenraad geen leerlingen aanduidt of als er geen leerlingenraad is, dan worden de leerlingen in de schoolraad gekozen via verkiezingen (cfr. verkiezing schoolraad).