Wees de stem, niet de echo

GO! Memorandum_Wees de stem, niet de echo_971x126px_DEF1.png

Met het GO! memorandum willen we na de verkiezingen in 2019 onze wensen voor, verwachtingen van en visie  op het onderwijs van de (nabije) toekomst duidelijk maken aan de nieuwe beleidsmakers.

Na het succes van de vorige keer, schrijven we dit memorandum opnieuw op basis van een participatief traject met leerlingen, ouders en GO! professionals. Onze kreet naar iedereen binnen ons net is dan ook: wees de stem, niet de echo!

Actief burgerschap in de praktijk dus.

Wij rekenen op jullie om jullie stem te laten horen.

De bevraging:

Het participatief traject voor de GO! professionals startte met een bevraging. Net als vorige keer wordt aan de deelnemers gevraagd hoe belangrijk ze het vinden om de voorgestelde onderwerpen opgenomen te zien in het GO! memorandum 2019 (via een score van 1 t.e.m. 5 per thema en door over de clusters heen hun top 3 op te maken). Op die manier geven zij hun prioriteiten voor het onderwijsbeleid en voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap aan.

De inspraak stopt niet bij het invullen van deze onlinebevraging.

De ideeën die we via deze bevraging ontvangen, werken we samen met jullie verder uit tijdens vijf regionale GO! pop-upsessies die plaatsvinden in  Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen in maart 2018.
Per GO! pop-up ontvangen we 100 à 120 deelnemers. Onder deskundige leiding van tafelbegeleiders overleggen we in groepjes over de verschillende thema's waarvoor het GO! in de toekomst aandacht vraagt.

Voor deze GO! pop-upsessies zijn we nog op zoek naar tafelbegeleiders. Meer info vind je hier