Leerlingencijfers leerplichtonderwijs

Algemeen

Bij de leerlingentelling van februari 2015 (schooljaar 2014-2015) volgen 190.873 leerlingen les in het gewoon en buitengewoon voltijds onderwijs van het GO!.

 Knipsel1.PNG

We zien nog steeds een toename in het marktaandeel voor het voltijds onderwijs.

 

Gewoon basisonderwijs

Bij de leerlingentelling van februari 2015 (schooljaar 2014-2015) volgen er 101.913 leerlingen les in het gewoon basisonderwijs, dit is een stijging met 4.219 leerlingen of 4,32%.

 Knipsel2.PNG

Knipsel3.PNG 

Voor het schooljaar 2014-2015 zien we het marktaandeel voor het gewoon basisonderwijs nog steeds stijgen.

 

Gewoon secundair onderwijs

Bij de leerlingentelling van februari 2015 (schooljaar 2014-2015) volgen 76.522 leerlingen les in het gewoon secundair onderwijs.

In vergelijking met het schooljaar 2013-2014 won het gewoon secundair onderwijs 1.654 leerlingen. Dit is een stijging met 2,21%.

 Knipsel4.PNG

Bekijkt men de cijfers per graad in februari, dan krijgt men het volgende resultaat:

 Knipsel5.PNG

Knipsel6.PNG 

• in de 1ste graad + 563 leerlingen

• in de 2de graad + 276 leerlingen

• in de 3de graad + 839 leerlingen

 

Bij de vergelijking volgens de onderwijsvorm stelt men vast dat het aantal leerlingen in absolute cijfers toeneemt voor alle onderwijsvormen.

 Knipsel7.PNG

• ASO: + 549 leerlingen

• TSO: + 352 leerlingen

• BSO: + 139 leerlingen

• KSO: + 17 leerlingen

 

Buitengewoon onderwijs

In het schooljaar 2014-2015 telde het buitengewoon onderwijs 12.438 leerlingen. Tegenover het schooljaar 2013-2014 betekent dit een afname met 273 leerlingen of 2,15%.

Opgesplitst volgens het onderwijsniveau zien de cijfers er als volgt uit:

 Knipsel8.PNG

In vergelijking met het schooljaar 2013-2014 zijn er 32 kleuters minder (-5%). Het buitengewoon lager onderwijs noteert een daling met 244 leerlingen (-3,58%); het buitengewoon secundair onderwijs telde 3 leerlingen meer tegenover 2013-2014 (+0,06%).

 

Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Op 1 februari 2015 waren er in het deeltijds beroepssecundair onderwijs 2.457 leerlingen ingeschreven voor het schooljaar 2014-2015.

Knipsel9.PNG 

Ten opzichte van het schooljaar 2013-2014 nam het aantal leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs met 92 toe, een stijging dus met 3,89%.

 

[1] In dit overzicht voor het leerplichtonderwijs gebruiken we onze eigen, door het departement Onderwijs geverifieerde telling. OKAN- en Franstalige leerlingen worden hier niet meegeteld.