Ondersteuningsmodel

Situering

Sinds 1 september 2017 is het nieuw ondersteuningsmodel van start gegaan. Dit komt in de plaats van wat we vandaag kennen als GON, ION en waarborgregeling.

Focus van het ondersteuningsmodel

Met het ondersteuningsmodel richt de minister zich tot alle scholen voor gewoon onderwijs die ondersteuning wensen in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het gaat hierbij over leerlingen die nood hebben aan acties die zich in fase twee en drie van het zorgcontinuüm bevinden. Concreet gaat het dus om die leerlingen waarvoor het CLB een handelingsgericht traject gelopen heeft met verslaggeving als resultaat (met uitzondering van de gedrags- en emotionele problematieken).

Organisatiestructuur

De scholen gewoon en buitengewoon onderwijs vormen gezamenlijk ondersteuningsnetwerken waarop scholen voor gewoon onderwijs een beroep kunnen doen.

Het GO! kiest ervoor om het ondersteuningsmodel vorm te geven via (provinciale) ondersteuningsnetwerken, bestaande uit één of meerdere samenwerkingsverbanden. In deze samenwerkingsverbanden zijn één of meer ondersteuningsteams werkzaam.

(Provinciale) ondersteuningsnetwerken

Alle GO!-scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs hebben zich aangemeld bij een ondersteuningsnetwerk. Sommige netwerken zijn ook netoverschrijdend samengesteld.

Er zijn acht ondersteuningsnetwerken:

Ondersteuningsnetwerk

Provincie

Prisma+

Antwerpen

Fluxus

Antwerpen

Impuls

Antwerpen

Centrum

Vlaams-Brabant en Brussel

Limburg

Limburg

Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Dender

Oost-Vlaanderen

De Schraag

West-Vlaanderen

 

kaart.pngSamenwerkingsverbanden

Binnen de (provinciale) ondersteuningsnetwerken werken één of meerdere scholengroepen samen in samenwerkingsverbanden. In deze samenwerkingsverbanden zijn de (vertegenwoordigers van) scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs, de CLB's en de pedagogische begeleidingsdiensten betrokken.

Het samenwerkingsverband ontvangt alle ondersteuningsvragen van leerlingen die nood hebben aan acties die zich in fase twee en drie van het zorgcontinuüm bevinden. Het samenwerkingsverband bekijkt of de ondersteuningsvraag opgenomen kan worden door een ondersteuningsteam. Als de vraag niet voor een ondersteuningsteam is, kan het samenwerkingsverband een advies formuleren aan de school gewoon onderwijs.

Er zijn 13 samenwerkingsverbanden:

Ondersteuningsnetwerk

Samenwerkingsverband

Prisma+

SGR 1 en 3

Fluxus

SGR 4 en 7

Impuls

SGR 5 en 6

Centrum

SGR 8, 9, 10, 11 en 12

Limburg

SGR 13 en 14

SGR 15 en 16

Oost-Vlaanderen

SGR 17 en 18

SGR 20 en 21

SGR 22

SGR 23 en 24

Dender

SGR 19

De Schraag

 

SGR 25 en 27

SGR 26 en 28

Ondersteuningsteams

Binnen een samenwerkingsverband zijn er één of meerdere ondersteuningsteams werkzaam. Het ondersteuningsteam biedt leerkracht- team en/of leerlinggerichte ondersteuning.  

Regelgevend kader

Omzendbrief: Het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en in het hoger onderwijs
referentie :NO/2017/02
publicatiedatum : 16/06/2017
Omzendbrief: Het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en in het hoger onderwijs

Omzendbrief: samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2017-2018
referentie : NO/2017/01
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15069.

Wettelijke basis: decreet betreffende het onderwijs XXVII (art. II.13/1 en art. III.16/1)

Draaiboek

De invoering van het ondersteuningsmodel is door de snelheid van implementatie gepaard gegaan met een aantal onduidelijkheden. Om duidelijkheid te brengen in de stroom van informatie die er rond de invoering van het ondersteuningsmodel is geweest, hebben de onderwijskundige diensten van het GO! dit draaiboek ontwikkeld. In juli 2017 verscheen het voor de eerste keer. Vandaag is er een nieuwe versie van het draaiboek met daarin antwoorden op vragen en moeilijkheden waar ondersteuningsteams  tegen aan lopen bij het in de praktijk brengen van het ondersteuningsmodel (zie bijlage).