Hoe omgaan met terreurdreiging?

Het GO! volgt het nieuws en de richtlijnen voor het onderwijs rond de verhoogde terreurdreiging op de voet.

Vragen over pers- en crisiscommunicatie?
Bel 0476 26 66 36 of mail naar sarina.simenon@g-o.be
                                    ~~~
Vragen over de terreurdreiging?
Bel het GO! contactpunt 02 790 97 00
(na 17.00 uur 0477 32 78 03) of mail naar terreurdreiging@g-o.be 


Dreigingsniveau in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaagd naar niveau 3

(bron: Schooldirect van 24 maart 19.59 uur)
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat het dreigingsniveau in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalt naar niveau 3. Het dagelijkse schoolleven kan dan ook grotendeels hervatten. Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Hilde Crevits communiceert enkele aandachtspunten.

De minister dankt alle onderwijsinstellingen voor hun begrip en engagement in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Aandachtspunten

Het reguliere schoolleven kan grotendeels hervatten. Geplande uitstappen, zwemlessen e.d. kunnen in principe ook doorgaan, maar waakzaamheid blijft geboden. Verder neem je het best nog deze voorzorgsmaatregelen in acht op vlak van:

Toezicht en toegang

  1. Geef leerlingen de boodschap om niet aan de schoolpoort te blijven hangen.
  2. Beperk het aantal personen die sleutels bezitten tot een strikt minimum. Zorg ervoor dat je te allen tijde weet wie welke sleutels in zijn bezit heeft en neem indien nodig maatregelen om dat aantal in te perken.
  3. Wees alert voor personen die niet thuishoren op school. Laat op het schoolterrein enkel mensen binnen die er effectief moeten zijn.
  4. Laat mensen die de leerlingen goed kennen als ‘sluiswachter’ optreden bij de in- en uitgangen van de school.
  5. Beperk eventueel het aantal toegangen tot de school.
  6. Hou de schoolpoort zo veel mogelijk gesloten. Zorg er wel voor dat de evacuatiewegen vrij zijn.
  7. Als de speelplaats uitgeeft op een straat, voorzie dan extra toezicht tijdens de speeltijden.

Wees waakzaam

Neem discreet extra waakzaamheidsmaatregelen. Observeer indien nodig in- en uitgang van de school en wees alert voor personen die niet thuishoren op school. Sluit de schoolpoort ook af en zorg dat niet iedereen zomaar kan binnenlopen.

Werk samen met de politie

Met vragen en zorgen kan je terecht bij je aanspreekpunt bij de politie. Sinds 1 september 2006 moet elke politiezone zo’n aanspreekpunt hebben. Ook als je grote evenementen organiseert, neem je het best contact op met de politie over extra veiligheidsmaatregelen. Meer info vind je in de omzendbrief. Weet je niet wie je aanspreekpunt is? Neem contact op met de lokale politie.

Denk vooruit: raadpleeg het intern noodplan en de actiekaarten

Heb je een noodplan met voorzorgsmaatregelen op school? Dit is het moment om het uit de schuif te halen en het samen met je preventie-adviseur, je leraren en ander personeel te overlopen en eventueel bij te sturen. Raadpleeg zo nodig het Canvas Noodplanning, een verzameling van aandachtsfiches om een concreet noodplan op te stellen.

Het intern noodplan en eenvoudige actiekaarten maken duidelijk wat er moet gedaan worden en door wie tijdens een noodsituatie. Deze documenten vind je terug op GO! pro in de rubriek Preventieregister. De regionale preventie-adviseur staat ook klaar voor advies en ondersteuning.  De gemeenschappelijke preventiedienst stelt een advies en maatregelen bij terreurdreiging ter beschikking.

Praat met leerlingen, ouders en personeel

Kinderen en jongeren vernamen ook het nieuws op radio, tv en op de sociale media. De beelden uit Brussel, berichten over de verhoogde terreurdreiging … kunnen hen ongerust maken en vragen oproepen. Het advies blijft om daarover met hen in gesprek te gaan, op hun maat. Lees de praattips voor leerlingen basisonderwijs en leerlingen secundair. Ook ouders thuis en aan de schoolpoort maken zich zorgen over de terreurdreiging. Het is belangrijk dat je hen correct informeert over de situatie. Hoe praat je daar met hen het best over?  

Op Kennisnet vind je nuttige info over hoe je met kinderen praat over terreur.
Zo is er onder meer de brochure 'Kinderen en terreur op sociale media', die werd aangepast na de aanslagen in Europa tijdens de zomervakantie.

Een crisissituatie managen

In de rubriek Crisismanagement vind je praktijkgetoetste scenario’s. Ze loodsen jou door de aanpak van crisissituaties.

Schrijf in op Schooldirect en blijf op de hoogte

We raden elke GO! professional aan zich in te schrijven op Schooldirect. Zo blijf je op de hoogte van eventuele nieuwe maatregelen.

Meer dan ooit moeten we ons inzetten om het PPGO! en het samen leren samenleven te realiseren. Praat over wat is gebeurd, laat leerlingen hun emoties uiten en creëer verbondenheid.