Programmatie en herstructurering in het SO

De collega's secundair onderwijs van het team leerplichtonderwijs bieden uitgebreide ondersteuning bij het opstellen van programmatieaanvragen.

Gelet op de progressieve uitrol van de modernisering SO zijn er vanaf volgend schooljaar zowel overgangsmaatregelen van kracht als nieuwe programmatieregels.

De overgangsmaatregelen worden opgesplitst in drie categorieën:

  • Structuuronderdelen die programmeerbaar zijn na goedkeuring door de Vlaamse Regering, op voorwaarde van concordantie;
  • Structuuronderdelen die programmeerbaar zijn omwille van studiecontinuïteit (3e graad en 3e leerjaar 3e graad (enkel BSO));
  • Structuuronderdelen op het niveau 3e leerjaar 3e graad die vrij programmeerbaar zijn.

De nieuwe programmatieregels bestaan uit twee categorieën:

  • Structuuronderdelen die vrij programmeerbaar zijn;
  • Structuuronderdelen die programmeerbaar zijn na goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Voor al deze aanvragen stelden we voor jou een draaiboek samen en twee sjablonen voor het opmaken van een programmatiedossier voltijds SO en een programmatiedossier duaal leren. Je vindt deze informatie hieronder bij Documenten.

Ten slotte kan je bij Documenten ook nog een schema terugvinden met op de eerste pagina het overzicht van de toekomstige programmatieregels en de overgangsmaatregelen voor de komende schooljaren en op de volgende pagina's een handig overzicht met de mogelijkheden die er dit schooljaar zijn ter programmatie van structuuronderdelen met start op 1 september 2019.