Actuele onderwijsontwikkelingen in het BuSO

In een snel veranderende samenleving wil onderwijs gelijke tred houden met ontwikkelingen in veel domeinen.

Onderwijs is veel meer dan louter kennis bijbrengen. Onderwijs zorgt er mee voor dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot burgers die participeren aan de maatschappij.

In deze rubriek vindt u een overzicht van actuele onderwijsontwikkelingen en de regelgeving die ervoor moet zorgen dat nieuwe organisatiestructuren en inzichten geïmplementeerd worden. Het  M-decreet, de modernisering van het secundair onderwijs en duaal leren zijn hier goede voorbeelden van.

Nieuwe driejarige GOK-cyclus

​Wat is nieuw op 1 september 2018?

Bij 'Documenten' vind je een overzicht van de nieuwe regelgeving voor het schooljaar 2018-2019.