Actuele onderwijsontwikkelingen in het BuSO

In een snel veranderende samenleving wil onderwijs gelijke tred houden met ontwikkelingen in veel domeinen.

Onderwijs is veel meer dan louter kennis bijbrengen. Onderwijs zorgt er mee voor dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot burgers die participeren aan de maatschappij.

In deze rubriek vindt u een overzicht van actuele onderwijsontwikkelingen en de regelgeving die ervoor moet zorgen dat nieuwe organisatiestructuren en inzichten geïmplementeerd worden.

Het  M-decreet, de modernisering van het secundair onderwijs en duaal leren zijn hier goede voorbeelden van.

Nieuwe driejarige GOK-cyclus

Decreet Bijzondere en Noodzakelijke Maatregelen, transitie Onderwijs-Welzijn

Er zijn in het onderwijsveld heel wat vragen inzake het decreet Bijzondere en Noodzakelijke Maatregelen (BNM) en de stand van zaken in de transitie van de internaten buitengewoon onderwijs naar Welzijn. 

Je vindt bij verwante info een document dat hopelijk wat opheldering kan brengen.

​Wat is nieuw op 1 september 2017?

Bij 'Documenten' vind je een overzicht van de nieuwe regelgeving voor het schooljaar 2017-2018.