Werkplekleren

​Werkplekleren is een didactisch concept dat een waaier aan leersituaties biedt (alternerend leren, individuele praktijklessen, stages, afwisselend leren en werken, duaal leren, ….). Leren in een authentieke werksituatie vormt daarbij een belangrijke hefboom. De jongere verwerft competenties en past ze toe in een werksituatie. Deze aanpak stimuleert jongeren en biedt ze extra kansen om ruime ervaring op te doen. Jongeren kunnen ook leren ontdekken welke toekomstige beroepen of jobs het best aansluiten bij hun mogelijkheden en verwachtingen.