Duaal leren

​Duaal leren is een leerconcept waarbij je je vaardigheden deels op de schoolbanken en deels op de werkvloer aanleert. Onderwijs en arbeidsmarkt staan hier letterlijk zij aan zij. De leerling werkt aan zijn schoolloopbaan door op de werkvloer ervaring op te doen. Dat geeft hem een streepje voor wanneer hij zich nadien op de arbeidsmarkt begeeft.

De tijd die de leerling op de werkvloer doorbrengt, neemt een aanzienlijk deel van de opleiding in. De leerling zal een aanzienlijk pakket competenties aanleren en onmiddellijk  uitgedaagd worden om het aangeleerde in praktijk om te zetten. Het is daarom een aantrekkelijke en stimulerende leervorm. Jongeren komen ook beter gekwalificeerd op de arbeidsmarkt terecht. De uitval van jongeren zonder diploma zou er ook moeten door afnemen.

Meer info over duaal leren kan je hier terugvinden.