Duaal leren

​Duaal leren is een leerconcept waarbij je je vaardigheden deels op de schoolbanken en deels op de werkvloer aanleert. Onderwijs en arbeidsmarkt staan hier letterlijk zij aan zij. De leerling werkt aan zijn schoolloopbaan door op de werkvloer ervaring op te doen. Dat geeft hem een streepje voor wanneer hij zich nadien op de arbeidsmarkt begeeft.

De tijd die de leerling op de werkvloer doorbrengt, neemt een aanzienlijk deel van de opleiding in. De leerling zal een aanzienlijk pakket competenties aanleren en onmiddellijk  uitgedaagd worden om het aangeleerde in praktijk om te zetten. Het is daarom een aantrekkelijke en stimulerende leervorm. Jongeren komen ook beter gekwalificeerd op de arbeidsmarkt terecht. De uitval van jongeren zonder diploma zou er ook moeten door afnemen.

Meer info over duaal leren kan je hier terugvinden.


Uitbreiding proeftuin "Schoolbank op de werkplek" vanaf 1 september 2018

Begin december 2017 heeft de Vlaamse Regering de beslissing genomen om de invoering van het decreet duaal leren met één schooljaar uit te stellen.

Vanuit het GO! zijn we verheugd dat de overheid voldoende tijd neemt om duaal leren kwaliteitsvol te implementeren in het secundair onderwijs.

Uitstel van het decreet duaal leren houdt echter niet in dat er wordt stilgestaan tijdens het huidige en het volgende schooljaar. Op 1 september 2018 zal de proeftuin "Schoolbank op de werkplek" uitgebreid worden en zullen er opnieuw bijkomende scholen/centra kunnen instappen. Ook zullen er 33 nieuwe opleidingen duaal kunnen aangeboden worden, wat de teller op een totaal van 54 duale opleidingen brengt. Deze lijst van duale opleidingen is evenwel nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Bij instap wordt mogelijks een incentive van €10.000 voorzien, naar analogie van vorig schooljaar. Daar dringen  we vanuit het GO! alvast op aan maar zekerheid krijgen we hier echter pas over als het Besluit definitief wordt bekrachtigd door de Vlaamse regering. Er zullen 165 plaatsen ter beschikking worden gesteld voor scholen/centra (à rato te verdelen over de verschillende onderwijskoepels en het GO!).
Deze modaliteiten dienen echter eind januari 2018 bekrachtigd te worden door de Vlaamse regering. Pas na deze bekrachtiging zal de verdeling van de plaatsen gebeuren en is het kader waarbinnen de proeftuin verloopt definitief.
Vanuit het GO! organiseren we in de maand januari 2018 drie informatiesessies (http://pro.g-o.be/kalender/detail/3822/6589) om geïnteresseerde scholen/centra op weg te helpen die overwegen om op 01/09/2018 een duale opleiding in het kader van de proeftuin aan te bieden.

Voor algemene vragen over duaal leren of om je interesse reeds kenbaar te maken, kan je terecht bij Ellen Van den Stock (ellen.van.den.stock@g-o.be).

Voor inhoudelijke vragen over de standaardtrajecten kan je terecht bij je vakadviseur:

 

Hugo Byl                                            

hugo.byl@g-o.be

Ingrid Devenyn                              

ingrid.devenyn@g-o.be

Peter Druyts                                    

peter.druyts@g-o.be

Inneke Fichefet                             

inn.fichefet@g-o.be

​Wim Hanssen                                  

wim.hanssen@g-o.be

Vital Muylaert                                

vital.muylaert@g-o.be

​Peter Römers                                  

peter.römers@g-o.be

​Regine Romaen                             

regine.romaen@g-o.be

​Patricia Sieuw                                 

patricia.sieuw@g-o.be

​Hans Van Boven                             

hans.van.boven@g-o.be

​Martine Van Renterghem          

martine.van.renterghem@g-o.be

 

Bestaande duale opleidingen

3e graad BSO, DBSO, Leertijd

Elektrische installaties duaal

Haarverzorging duaal

Ruwbouw duaal
Afwerking bouw duaal

Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal

Brood- en banketbakkerij duaal

Decoratie en schilderwerken duaal

Lassen-constructie duaal

Onderhoudsmechanica auto duaal

Slagerij duaal

BuSO OV3

Groenaanleg en –beheer duaal

3e graad TSO

Elektromechanische technieken duaal

Se-n-Se TSO

Chemische procestechnieken duaal
Fitnessbegeleider duaal

Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal

Specialisatiejaar BSO, DBSO en Leertijd

Zorgkundige duaal
Chocolatier duaal

Dakwerker duaal

Hotelreceptionist duaal

Kinderbegeleider duaal

Tuinaanlegger- groenbeheerder duaal


Nieuwe duale opleidingen vanaf het schooljaar 2018-2019 (onder voorbehoud van wijzigingen)

3e graad TSO

Elektrotechnieken duaal

Mechanische vormgevingstechnieken duaal

Podiumtechnieken duaal

3e graad BSO, DBSO, Leertijd

Bouwplaatsmachinist duaal

Dier en milieu duaal

Groenaanleg en -beheer duaal

Groendecoratie duaal

Grootkeuken en catering duaal

Koetswerk duaal

Logistiek duaal

Mechanische vormgeving duaal

Moderealisatie duaal

Plant en milieu duaal

Textielverzorging duaal

BuSO OV3

Medewerker fastfood duaal

Se-n-Se (TSO)

Beveiligingstechnicus duaal

Technicus hernieuwbare energie duaal

Technicus industriële automatisering duaal

Specialisatiejaar BSO, DBSO en Leertijd

Dekvloerlegger en tegelzetter duaal

Grootkeukenkok duaal

IJzervlechter en bekister-betonneerder duaal

Installateur gebouwenautomatisering duaal

Interieurbouwer duaal

Kapper-stylist duaal* (instap enkel mogelijk voor wie reeds haarverzorging duaal heeft)

Monteur metalen gevel- en dakelementen en dakdekker metalen dakbedekking duaal

Natuursteenbewerker duaal

Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal

Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal

Operator retouche kleding- en confectieartikelen duaal

Productieoperator textielproductielijn duaal

Spuiter carrosserie duaal

Stukadoor duaal

Technicus industriële elektriciteit duaal