Programmeren in het VO

Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan bijkomende onderwijsbevoegdheid aanvragen voor een of meer studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs (en de Specifieke lerarenopleiding). 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 worden de programmaties voor advies aan de VLOR voorgelegd (dit als gevolg van de afbouw van de consortia volwassenenonderwijs).

De onderwijsbevoegdheid voor een opleiding van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs wordt aan het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs toegekend binnen het kader van een HBO5-samenwerkingsverband, overeenkomstig het decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Rationaliseren van onderwijsaanbod

We ondersteunen je bij jouw programmatieaanvragen en bewaken de belangen van het GO! binnen dit kader. We volgen de curriculumontwikkelingen op en signaleren opportuniteiten voor onze centra.

Criteria voor het verrichten van een aanvraag

Je leest er alles over in de de omzendbrief "De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie".