Contactdagen voor het VO

​Woensdag 17 januari 2018 organiseerden de onderwijskundige diensten van het GO! de SOM-dag, een inspiratiedag rond Samen Onderwijs Maken.

Tijdens deze dag werden een aantal mogelijke vormen van samenwerking verkend tussen centra voor volwassenenonderwijs en leerplichtscholen die een win-winsituatie opleveren voor alle betrokkenen.

Hieronder worden de thema's omschreven.

 1. Samenwerkingsinitiatieven voor anderstalige ouders, leerlingen en cursisten

  Onze collega's van CVO Brussel geven een toelichting over hoe zij aan de slag gaan met het nieuwe opleidingsprofiel Nederlands Tweede Taal (NT2) om meer ouderbetrokkenheid te bewerkstelligen binnen de verschillende scholen van de scholengroep. Daarnaast wordt er ook een korte toelichting voorzien over het BONGO-project. In het kader van dit project willen de scholen en centra van de scholengroep Brussel samen de oefenkansen Nederlands voor anderstalige volwassenen kwalitatief versterken en verankeren.
   
 2. Samenwerking met betrekking tot de professionalisering van leerkrachten

  Annemie Tytgat gaat dieper in op het project Digitaal leren, waarbij leerkrachten uit het secundair onderwijs digitale vaardigheden bijgebracht worden. Aan de hand van interactieve en digitale werkvormen ontdek je zelf de link met het volwassenenonderwijs.

   

 3. Samenwerking binnen beroepsgerichte opleidingen

  Deze workshop wordt in twee delen opgesplitst. Tijdens beide delen wordt dieper ingegaan op de samenwerking tussen verschillende partners binnen een beroepsgerichte opleiding - Haarzorg, Hout en Voeding. Het CVO COOVI, het Centrum voor Leren & Werken Castor, het Secundair Onderwijs COOVI enerzijds en het CVO Crescendo en het KTA Lier anderzijds vertellen u meer over de opstart van de samenwerking, over het procesverloop, over de  vele voordelen voor de verschillende partners maar ook over de aandachtspunten tijdens de samenwerking.

   

 4. Samenwerking in het kader van de ongekwalificeerde uitstroom

  Deze workshop wordt in twee delen opgesplitst. Beide delen gaan dieper in op de samenwerking tussen verschillende partners om de ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan. Het volledige proces van de samenwerking wordt blootgelegd door  het CVO IVORAN-Kapellen en het Centrum voor Leren & Werken Provincie Antwerpen enerzijds en door het CVO Brussel en KTA Zavelenberg anderzijds.

   

 5. Samenwerking op het vlak van de onderwijsloopbaan

  De taalvaardigheid van een aantal leerlingen is, ook na de onthaalklas, nog een onvoldoende basis om een verdere opleiding te kunnen volgen. Deze leerlingen kennen jullie beslist ook: ze hebben de onthaalklas achter de rug en ze willen graag een diploma secundair onderwijs behalen in het volwassenenonderwijs. Hun beheersing van de schoolse taalvaardigheid is echter nog onvoldoende. 'Opstap' en het Beno-project proberen hieraan tegemoet te komen. Opstap is het resultaat van een samenwerking tussen de onthaalklassen van de Antwerpse scholen en het CVO Toekomstonderwijs. Ook Beno maakt de brug tussen de onthaalklassen van de Antwerpse scholen en het volwassenenonderwijs. Beno wordt gesteund door de VDAB. De focus ligt op het voorbereiden op een beroepsopleiding.

De PowerPointpresentaties van de sprekers vind je onderaan deze pagina terug.