Actuele onderwijsontwikkelingen in het VO

De Vlaamse regering keurde op 25 maart 2016 vier conceptnota’s goed met betrekking tot het volwassenenonderwijs:

• Conceptnota ‘Volwassenenonderwijs als kansenonderwijs, kansen op leren, integreren, kwalificeren, een leven lang’
• Conceptnota ‘Uitbouw van het Hoger beroepsonderwijs’
• Conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken’
• Conceptnota ‘Uitbouw van een slagkrachtig NT2-beleid’

In het kader van de uitrol van de conceptnota ‘Volwassenenonderwijs als kansenonderwijs, kansen op leren, integreren, kwalificeren, een leven lang’ ging op 1 februari 2017 een nieuwe programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs van kracht. Eveneens binnen het kader van de conceptnota worden met Onderwijsdecreet XXVII nieuwe rationalisatienormen voor het secundair volwassenenonderwijs in de regelgeving ingeschreven. Die komen er op 1 september 2019. De normen gelden meteen ook als voorwaarde voor een nieuw CVO om in de overheidsfinanciering te kunnen worden opgenomen.

Dit maakt dat het landschap volwassenenonderwijs voor ingrijpende veranderingen staat. Meer info hierover vindt u onder ‘Herstructurering in het VO’.

Visie GO!

Op de zitting van de Raad van het GO! op 25 september 2015 werd de visienota voor het volwassenenonderwijs van het GO! goedgekeurd.

Raadpleeg de visietekst.