Programmeren in het DKO

De nieuwe programmatieprocedure

Naar aanleiding van het nieuwe decreet betreffende het DKO organiseerden de onderwijskundige diensten van het GO! op dinsdag 24 april 2018 een netwerkdag voor de directeurs van het DKO van het GO!.

Tijdens deze dag werd er in de voormiddag ingegaan op de nieuwe programmatieprocedure en personeelsaangelegenheden m.b.t. ambtshalve en individuele concordanties.

In de namiddag werd een toelichting voorzien rond de nieuw ingediende leerplannen, vertrekkende vanuit het ROK-kader. De dag werd afgesloten met een interactieve workshop rond de didactische cahiers.

Onderaan vind je een document met toelichting bij de nieuwe programmatieregelgeving ('Handvaten voor programmaties DKO').

De onderhandelingen in het lokaal comité

De relevante bepalingen voor de vereisten over de wijze waarop de onderhandelingen in het lokaal comité georganiseerd worden en de vormvereisten voor het protocol vind je in de Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van 19 december 1974 en in het Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van 28 september 1984.

De volgende aspecten zijn van heel groot belang en moeten gerespecteerd worden:

  1. de wijze waarop de onderhandelingen in het lokaal comité georganiseerd worden;
  2. de vormvereisten voor het protocol.

Concreet is een correct protocol gedagtekend, het bevat een duidelijk standpunt en het is ondertekend door de afvaardiging van de vakorganisaties en de afvaardiging van de werkgever.

Het ontbreken van een rechtsgeldig protocol hypothekeert een gunstige beoordeling van een aanvraag tot afwijking op de programmatiestop!

Als bijlage vind je een model van onderhandelingsprotocol en een model van notulen bij onderhandelingen.