Herstructurering in het DKO

Rationaliseren van onderwijsaanbod

Wij ondersteunen de academies en de scholengroepen bij het uittekenen van hun onderwijsaanbod en de hieruit eventueel voortvloeiende herstructureringen. We geven advies met het oog op het behalen van de rationalisatienorm. 

Je vindt hierover meer informatie in de omzendbrief.