Contactdagen voor het DKO

Netwerkdag directeurs DKO 24 april 2018

Op dinsdag 24 april 2018 organiseerden de onderwijskundige diensten van het GO! een netwerkdag voor de directeurs van het DKO van het GO!.

Tijdens deze dag werd er in de voormiddag ingegaan op de nieuwe programmatieprocedure en personeelsaangelegenheden m.b.t. ambtshalve en individuele concordanties.

In de namiddag werd een toelichting voorzien rond de nieuw ingediende leerplannen, vertrekkende vanuit het ROK-kader. De dag werd afgesloten met een interactieve workshop rond de didactische cahiers.

Het dagprogramma en de PowerPointpresentaties van de sprekers kan je onderaan terugvinden.

  

Vormingsdag DKO 25 januari 2018

Op donderdag 25 januari 2018 organiseerden de onderwijskundige diensten van het GO! een vormingsdag rond het niveaudecreet DKO.
Tijdens deze dag werd ingegaan op de vernieuwingen die voortvloeien uit het decreet. Er werd onder andere meer uitleg gegeven bij de gewijzigde opleidingenstructuur, de rechtspositie van de leerling  en de nieuwe programmatieprocedure en de programmatiemogelijkheden op korte en middellange termijn. Hierna volgde een korte toelichting omtrent het nieuwe, digitale model van academiereglement dat we vanuit de centrale diensten aanbieden.

In de namiddag werd er dieper ingegaan op het curriculum en de einddoelen in het DKO.

Het dagprogramma en de PowerPointpresentaties van de sprekers kan je onderaan terugvinden.